info@werkenaanruimte.nl
06-81653376 (Henk) of 06-33758860 (Alice)
Spreekbeurten
Spreekbeurten

Kent uw gemeente mensen zonder kinderen?

Statistisch gezien zijn er in iedere gemeente mensen zonder kinderen.
Eén op de zes paren krijgt te maken met vruchtbaarheidsproblemen, waardoor het vervullen van de kinderwens heel moeilijk, of niet mogelijk is.
Daarnaast zijn er ook singles die eenzelfde verlangen hebben.

Is uw gemeente een plek waar ook zij zich thuis voelen?

Kennen en gekend zijn

Kennen en gekend zijn, zijn onlosmakelijk verbonden aan ‘je ergens thuis voelen’.

In een christelijke gemeente gaat het in de eerste plaats om het kennen van God en je gekend weten door Hem.

Daarnaast geldt het dat een gemeente uit verschillende leden bestaat. In kleinere gemeentes kunnen de leden elkaar misschien allemaal wel kennen, in grotere gemeentes zal dat niet mogelijk zijn.

Als uw gemeente voor een groot deel bestaat uit gezinnen met kinderen en/of ouderen met kinderen en kleinkinderen, is het voor mensen die geen kinderen hebben niet zo vanzelfsprekend dat de gemeente een plek is waar zij zich gekend voelen.

Verlegenheid

Spreken over kinderloosheid wordt lastig gevonden.

Als je er zelf mee worstelt, zou je het onderwerp willen vermijden omdat je niet wilt dat die ander je verdriet ziet, terwijl je er eigenlijk wel over wilt praten.

Ken je iemand die graag ook vader of moeder wil zijn? Dan is het ook vaak zo dat je hier niet naar vraagt omdat je bang bent om gevoelens van verdriet op te roepen.

Het gevolg is dat in beide gevallen er geen gesprek op gang komt, terwijl beiden het eigenlijk wel zouden willen. Beiden worden belemmerd door angst voor de reactie van de ander. Wat op zich begrijpelijk kan zijn in een tijd waar verdriet er niet lijkt te mogen zijn.

Wat kun je doen?

Verdriet over een niet vervulde kinderwens is vaak niet zichtbaar, het is daardoor ook niet iets waar automatisch over gesproken wordt.

Wat kunt je doen om te laten merken dat je hem/haar wilt kennen en dat het gemis er mag zijn?

  • Stuur eens een kaartje ter bemoediging.
  • Vraag naar wat het met hem/haar doet.
  • Luister, zonder direct te reageren.
  • Toon begrip.
  • Zeg gerust dat je het lastig vindt, als dat het geval is.
  • Lees eens wat over de impact van kinderloosheid.
  • Geef wat extra aandacht rond moederdag, vaderdag of feestdagen.
  • Besteed als voorganger in een preek aandacht aan het verdriet van ongewilde kinderloosheid.
  • Bid om kracht om het te kunnen dragen.

Maak het bespreekbaar in uw gemeente.

Ga binnen de gemeente met elkaar het gesprek aan. Laat mensen met kinderen en mensen zonder kinderen elkaar ontmoeten rond het thema ‘Ongewilde kinderloosheid’.

Dit kan voor beiden een beladen thema zijn, het kan echter wel een opening geven naar meer ruimte om elkaar te kennen als broeder en zuster, ook in de moeilijke dingen in het leven.

Wij willen graag vanuit onze ervaringen delen om daardoor mee te werken aan meer bekendheid en begrip voor het leven met ongewilde kinderloosheid. Het is onze wens dat mensen zonder kinderen ook binnen uw gemeente hierdoor de ruimte en de aandacht voelen die nu niet altijd gevoeld wordt.

Heeft u behoefte aan onze inbreng bij dit gesprek? Nodig ons dan uit voor het verzorgen van een spreekbeurt in uw gemeente. We bespreken daarin verschillende aspecten van een onvervulde kinderwens aan de hand van het thema ‘Mag de pijn er zijn?”.

Vervolgens is er de ruimte om met elkaar verder door te praten.

Om het gevoel en de impact van het leven met een onvervulde kinderwens nog dichter bij te brengen gebruiken we de ‘OK-Experience’. Hiermee laten wij mensen ervaren waar je in een leven zonder kinderen tegen aan kunt lopen. Hoe vanzelfsprekend dingen lijken te zijn en welke normale dingen in het dagelijkse leven soms pijn kunnen doen.

 

Neem contact met ons op via onderstaande knop voor meer informatie of het voor maken van een afspraak.

Contact