info@werkenaanruimte.nl
06-81653376 (Henk) of 06-33758860 (Alice)

Groot Nieuws Radio

Groot Nieuws Radio interviewde op 15 januari 2019 Rolienke van der Velde in verband met het uitkomen van haar boek; ”Dan neem je toch een hond”. Alice heeft ook een bijdrage geleverd aan het boek en was ook te horen in het programma bij Jorieke.

https://www.grootnieuwsradio.nl/k/n663/news/view/115901/86103/wat-doe-je-als-je-kinderwens-onvervuld-blijft.html

 

Naar aanleiding van het onderzoek naar de beleving van ongewilde kinderloosheid wat door ons is uitgevoerd, is dit door verschillende christelijke media opgepakt.

Reformatorisch Dagblad

Op zaterdag 12 november 2016 plaatste het Reformatorisch Dagblad een artikel onder de kop ‘Zie kinderloosheid in de kerk’

Groot Nieuws Radio

Groot Nieuws Radio besteedde op woensdag 16 november 2016 aandacht aan het onderzoek met de stelling ‘Er is te weinig aandacht voor kinderloosheid in de kerk’. De stelling werd op de radio door Henk ingeleid. De uitslag was dat ongeveer 75% het eens was met de stelling.

Het gesprek is hier terug te luisteren.

Evangelische Omroep

In het programmablad Visie van de Evangelische omroep van week 46 is een artikel opgenomen.

Dit artikel verscheen ook op de pagina Geloven op eo.nl.

Hervormde Kerkbode

Onze predikant, ds. van Zetten, schreef hierover in de Hervormde Kerkbode, het kerkblad van gemeenten op gereformeerde grondslag binnen de classis Bommel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Media Hervormde Kerkbode

Lezenswaardig uit Hervormde Kerkbode

Nederlands Dagblad

Op vrijdag 18 november 2016 plaatste het Nederlands Dagblad een artikel met als kop ‘Er is ook in de kerk een grote verlegenheid rond ongewild kinderloze echtparen’

Facebook

Op de Facebookpagina van Werken aan ruimte worden de activiteiten in de media ook vermeld. Hier kunnen deze bijdragen ook gedeeld worden.

Door deze pagina te liken word je op te hoogte gehouden van nieuwe berichten.